• Adresa:
  • Batar 53,
  • 76318 Glavičice
  • Telefon:
  • + 387 (0) 55 551 485 Biro
  • + 387 (0) 55 551 504 Lokal Glavičice

Spoljašnje žaluzine ATON Z90

Spoljašnje žaluzine ATON Z90

Žaluzine za zatamnjivanje tip Aton Z90 na tržištu predstavljaju novu grupu žaluzina. Njima smo upotpunili jednu od rupa na tržištu. To su žaluzine koje omogućuju regulisanje količine svijetlosti u prostoriji promjenom nagiba lamela i po potrebi dovoljno zatamnjuju prostoriju, a uz to kruženje vazduha oko njih je još uvijek zadovoljavajuće. Žaluzina Aton Z90 udružuje dve glavne karakteristike i prednosti najprodavanijih grupa spoljašniih žaluzina, a to su velika upotrebljivost žaluzine (sa mogućnošću regulisanja količine svijetlosti u prostoriji) i mogućnost dovoljnog zatamnjenja prostorije što omogućavaju roletne.

Prednosti žaluzine Aton Z90 – jača žaluzina zbog posebnog oblika lamele sa dvostrukim površinskim ojačanim i bočnim rubom promjera 4mm
• gumeni žljeb na spoljašnjem rubu lamele omogućava bolje prijanjanje lamela u zatvorenom položaju žaluzine i sprečava neugodan zvuk metala medu njima.
• duplo stepenasta traka konvencionalnih žaluzina zamjenjuje traku sa omčama, koja je na rub lamele pričvršćena kopčama od hroma.
• žaluzina se slaže u manji simetričan paket
• traka sa kopčama ima u sredini kevlarsku vezicu za ojačanje koja produžava životni vijek funkcionisanja žaluzine i smanjuje rastezanje vezice.

Ukoliko imate pitanja o uslugama ili imate određenu poteškoću
kontaktirajte nas putem web forme.

KONTAKT